Cát Tường sốc khi được đại gia ngỏ lời nhờ cô đẻ con để lấy gen thông minh.