Luyện chạy nước rút giúp VĐV điền kinh bùng nổ ở chặng đua cuối, hợp với người ít thời gian tập thể dục nhưng muốn tăng sức khỏe tim mạch.