Sau 17 năm sử dụng, chiếc xe có khả năng vượt địa hình và vận hành ở mức khá nhưng vẫn có một số nhược điểm trong tầm giá 100-150 triệu đồng.