Ống kính camera đã ghi lại hình ảnh thể hiện sự không hài lòng của số 7 với đồng đội mắc sai lầm.