Nam chính đã có chủ của 'Người ấy là ai?' - Trường Hải cho biết anh vẫn nói chuyện với Nhã Uyên sau khi chương trình kết thúc.