HLV trưởng Liverpool đã trả lời phỏng vấn về phi vụ được đồn đoán.